Přepravované komodity

Specializujeme se přepravu těchto komodit:

  • suroviny – uhlí, koks, ruda
  • železo a ocel
  • železný šrot
  • chemické produkty včetně nebezpečného zboží
  • stavebniny
  • dřevo