Služby

mezinárodní logistické a spediční služby

Zajištění nákladní přepravy

železniční, silniční, říční a námořní

Specializace především na železniční přepravy:

  • vnitrostátní a mezinárodní přepravy zboží po tratích evropských i mimoevropských železnic
  • zajištění přepravy ucelených vlaků, skupin vozů i jednotlivých vozových zásilek
  • seskupování jednotlivých zásilek z různých států Evropy v Ostravě a tvorba ucelených vlaků směřujících do požadovaných evropských destinací
  • výběr optimální trasy s cílem minimalizace nákladů
  • sledování pohybu zásilek v průběhu realizace přepravy
  • objednávky železničních vozů
  • zajištění pronájmu železničních vozů pro přepravu zásilek

Kombinace vhodných druhů dopravy

Optimalizované kombinace přeprav cenově a logisticky nejvýhodnější pro zákazníka, v závislosti na změnách přepravních toků v celosvětovém měřítku.

Servis v evropských přístavech

Logistické a spediční služby s napojením na významné evropské přístavy a terminály, především na přístavy Szczecin, Gdynia, Gdaňsk, Rijeka a Koper.

Překládkové a skladovací možnosti

Vyhledání nejvhodnější lokality pro skladování a manipulaci se zbožím.

  • servis v překládkových bodech z Běloruska a z Ukrajiny
  • skladování různých komodit v rámci Evropy
  • překládka a skladování v Ostravě a okolí

Poradenská činnost v železniční dopravě

Návrh optimálního řešení včetně doplňkových služeb dle konkrétních požadavků zákazníků.